Jelovnici su planirani u skladu sa prehrambenim standardima za planiranje prehrane djece u dječjem vrtiću, uvijek dostupni na oglasnim pločama objekta u Gornjem Knegincu i Lužanu B., te na našoj web-stranici. Dnevni ritam obroka utvrđen je Programom zdravstvene zaštite djece, higijene i prehrane za desetosatni program.
Prehrana je organizirana tako da zadovoljava energetske potrebe djece za pravilnom prehranom (2/3 dnevnih potreba), pri tome pazeći na kulturu jela kod stola. U ugodnoj atmosferi djeca se sama poslužuju, a količinski jedu prema osobnoj potrebi. Za djecu jaslične skupine hrana se usitnjava, a po potrebi se djeca hrane. Djeca koja imaju posebne prehrambene potrebe zbog bolesti i/ili alergija na hranu, dobivaju posebno prilagođen jelovnik u dogovoru s roditeljima i nadležnim liječnikom.
Djeca dobivaju četiri obroka dnevno: doručak, voćni obrok, ručak i užinu.
Hrana se priprema u kuhinji u Knegincu, a dostavnim vozilom se odvozi u Lužan.
Vrtić zadržava pravo izmjene jelovnika prema potrebi.