03 veljača

Kraći program – produženi boravak

Kraći program – produženi boravak provodi se tijekom cijele pedagoške godine u vremenu od 16:15 do maksimalno 17:15 sati. Program produženog boravka dopunjava obiteljski odgoj i utječe na svekoliki razvoj djeteta, a posebno njegovih potreba za sigurnošću, pripadnošću, ljubavlju, samopoštovanjem …

03 veljača

Program igraonice

U program igraonice upisuju se djeca sa navršenih 3 godine starosti. Punu ekonomsku cijenu plaćaju roditelji/skrbnici. Ciljevi: pružiti mogućnost druženja djece u predškolskoj ustanovi, socijalizaciju Zadaće igraonice odnose se na cjelovit razvoj djeteta, na humanističko razvojni pristup, na osiguravanje kvalitete …

03 veljača

Program katoličko-vjerskog odgoja

Namijenjen je djeci od navršenih 5 godina starosti do polaska u školu, čiji roditelji putem provedene ankete daj suglasnost za sudjelovanje djeteta u katoličko vjerskom programu. Ciljevi: odgajati religioznu dimenziju djeteta i oplemeniti ju za ljudske vrijednosti: savjest, intelekt, karakter, …

03 veljača

Folklorno plesni program

Namijenjen je djeci od navršenih 5 godina starosti do polaska u školu. Ciljevi: Kroz igru i zabavu upoznati djecu s osnovama glazbenih znanja i vještina,razvijati  interes za primjenu teorijskih i motoričkih sposobnosti koji omogućuju samostalni ples uz folklornu glazbu, te …

03 veljača

Kraći program učenja engleskog jezika

Namijenjen je djeci od navršenih 5 godina starosti do polaska u školu. Punu ekonomsku cijenu plaćaju roditelji/skrbnici. Ciljevi: Podržavanje djetetova interesa za engleski jezik, njegovo razumijevanje i prakticiranje u svakodnevnim spontanim situacijama i planiranim aktivnostima. Zadaće: omogućiti djetetu da kroz …

03 veljača

Program predškole

Namijenjen je djeci koja nisu obuhvaćena nijednim oblikom redovnog programa vrtića, a u godini su prije polaska u osnovnu školu. Ciljevi: Stvaranje uvjeta za što uspješniju prilagodbu djece na novu socijalnu sredinu i podizanje opće psihofizičke spremnosti djeteta za polazak …

03 veljača

5-satni program

U redovni pet satni program upisuju se djeca sa navršenih 3 godine starosti. Redoviti program  je program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji je prilagođen razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima …

03 veljača

10-satni primarni program

Redoviti program  je program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji je prilagođen razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima. Temeljen je na humanističko razvojnoj koncepciji odgoja i obrazovanja djece rane …