Marko Vitez, mag. educ. geogr. et hist – predsjednik Upravnog vijeća

Marko Zorko – zamjenik predsjednika Upravnog vijeća

Monika Vugrinec

Dragica Večerić

Marija Ivanušić

Tanja Keretić Grđan

Branka Ptiček- predstavnica stručnih radnika