Zahtjev za program predškole

ZAHTJEV UPISI 5MJ. 2024.

Javni poziv za upis djece za pedagošku godinu 2024.-25

Plan upisa za ped. godinu 2024.-25.

Konačni rezultati upisa po naknadnom natječajnom roku u ožujku 2024. godine

REZULTATI BODOVANJA OŽUJAK 2024

Javni poziv za upis djece u naknadnom natječajnom roku u ožujku 2024. godine

Rezultati bodovanja za upis djece – naknadni rok u siječnju 2024. godine

Javni poziv za upis u Vrtić po naknadnom roku u siječnju 2024. godine

Konačni rezultati upisa djece po naknadnom roku u studenome 2023. godine

Rezultati bodovanja za upis djece po naknadnom natječajnom roku u rujnu 2023. godine

Natječaj za upis djece u Vrtić-naknadni rok rujan 2023. godine

Konačni rezultati upisa po natječajnom roku svibanj 2023. godine

Rezultati bodovanja -svibanj 2023

Javni poziv za upis u program predškole

Konačni rezultati upisa po naknadnom roku u ožujku 2023. godine

Javni poziv za upis djece u vrtić za ped. godinu 2023.-2024.

Zapisnik o rezultatima bodovanja -natječajni rok ožujak

Javni-poziv-naknadni-rok-ožujak

Konačni rezultati upisa po naknadnom natječajnom roku u siječnju 2023. godine (1)

Javni poziv za upid djece u Vrtić-naknadni rok u ožujku 2023. godine

Konačni rezultati upisa po naknadnom natječajnom roku u siječnju 2023. godine

Javni poziv-naknadni rok -siječanj

Rezultati bodovanja- naknadni upisni rok studeni 2022

JAVNI POZIV ZA UPIS -NAKNADNI ROK-STUDENI 2022. GODINE

OBAVIJEST – E-UPISI

Konačni rezultati upisa za ped. god 2022.-23.

Obavijest o upisima u programe Vrtića

Rezultati upisa:

LISTA PRVENSTVA 1

LISTA PRVENSTVA 2

LISTA ČEKANJA

Na donjim linkovima nalaze se dokumenti vezani uz upis djece u Dječji vrtić Bubamara u pedagoškoj godini 2020./2021.:

PRAVILNIK-O-UPISU-2021 (2)

JAVNI-POZIV-ZA-UPIS-DJECE-U-DJECJI-VRTIC-BUBAMARA (2)