Prijedlog Odluke o Izmjeni Odluke o cijeni, mjerilima upisa i financiranju programa Dječjeg vrtića „Bubamara”

Na temelju čl. 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 17. i 43. Statuta Dječjeg vrtića „Bubamara“ Gornji Kneginec, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Bubamara“ Gornji Kneginec donosi Prijedlog Odluke o Izmjeni Odluke o cijeni, mjerilima upisa i financiranju programa Dječjeg vrtića „Bubamara”.

Prijedlog Odluke o Izmjeni Odluke o cijeni, mjerilima upisa i financiranju programa Dječjeg vrtića „Bubamara” javno se objavljuje na web stranici Dječjeg vrtića „Bubamara“, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga na Prijedlog Odluke je 30 dana od dana objave, odnosno do 28.5.2022. godine.
Primjedbe na Prijedlog Odluke mogu se slati na email adresu: bubamara.kneginec1@gmail.com

OBRAZLOŽENJE .

Prijedlog Izmjene i dopune odluke o cijeni

Obrazac-za-javno-savjetovanje .