Naša priča

30
Zaposlenih odgajatelja
200
Broj djece
5
Broj dodatnih programa
Dječji vrtić BUBAMARA sa sjedištem u Knegincu Gornjem javna je predškolska ustanova čiji je osnivač Općina Gornji Kneginec. Sa radom smo započeli 1. Listopada 1997. godine u prenamjenjenoj zgradi nekadašnje osnovne škole. Od 1. Rujna 2008. godine sa radom započinje podružnica Vrtića u Lužanu Biškupečkom. Od 08.01.2018. godine sa radom smo započeli u novoj zgradi Vrtića na adresi Ulica učitelja Vjekoslava Kezele 8. Djelatnost našeg Vrtića je predškolski odgoj i obrazovanje, te skrb o djeci rane i predškolske dobi , od navršene godine dana do polaska u osnovnu školu, osmišljen kao mjesto suradnje roditelja i djelatnika s ciljem zadovoljavanja primarnih potreba svakog pojedinog djeteta ovisno o njegovim sklonostima i razvojnim mogućnostima u duhu humanističke odgojno-obrazovne koncepcije.

Odgojno-obrazovni rad provodi se u trinaest odgojno-obrazovnih skupina djece:

- 3 skupine djece jasličke dobi

- 5 skupine djece vrtićke dobi

- 2 mješovite skupine djece jasličke dobi

- 3 mješovite skupine djece vrtićke dobi

Naša misija

Temeljna uloga predškolskog odgoja i obrazovanja u Vrtiću odnosi se na stvaranje uvjeta za potpun i skladan razvoj djetetove osobnosti i doprinos kvaliteti njegova odrastanja.

Naša vizija

Kontinuirano stvarati i obogaćivati okruženje djeteta, stvarati pozitivnu i poticajnu klimu u ustanovi u koju će dijete dolaziti s radošću, gdje će moći zadovoljavati svoje potrebe i u kojoj će aktivno živjeti svoja prava, ali i brinuti o svojoj odgovornosti. Usmjerit ćemo se na stvaranje i razvijanje programa Vrtića u skladu s dječjom prirodom.

Upoznajte naše zaposlenike