Sažetak Zapisnika sa 51. sjednice Upravnog vijeća

Poziv na 52. sjednicu Upravnog vijeća

Sažetak sa 50. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bubamara Gornji Kneginec

Poziv na 50. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bubamara

Poziv na 51. sjednicu Upravnog vijeća

Sažetak zapisnika sa 49. sjednice UV

Sažetak zapisnika sa 47. sjednice Upravnog vijeća

Poziv na 49. sjednicu Upravnog vijeća

Sažetak zapisnika sa 48. sjednice Upravnog vijeća

Poziv na 48. sjednicu Upravnog vijeća

Sažetak zapisnika sa 45. sjednice Upravnog vijeća

Sažetak zapisnika sa 46. sjednice Upravnog vijeća

Sažetak zapisnika sa 44. sjednice Upravnog vijeća

Poziv na 46. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv na 45. sjednicu Upravnog vijeća

Sažetak Zapisnika sa 43. sjednice Upravnog vijeća

Poziv na 44. sjednicu Upravnog vijeća (1)

Sažetak zapisnika s 42. sjednice Upravnog vijeća

Poziv na 43. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv na 42. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv na 41. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv na 40. sjednicu Upravnog vijeća

Sažetak Zapisnika s 39. sjednice Upravnog vijeća

Sažetak Zapisnika sa 40. sjednice Upravnog vijeća

Sažetak zapisnika s 38. sjednice Upravnog vijeća

Poziv na 39. sjednicu Upravnog vijeća

Sažetak zapisnika s 36. sjednice Upravnog vijeća

Sažetak Zapisnika s 37. sjednice Upravnog vijeća

Poziv na 38. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv na 37. sjednicu Upravnog vijeća

Sažetak s 35. sjednice Upravnog vijeća

Poziv na 36. sjednicu Upravnog vijeća

Sažetak zapisnika s 34. sjednice Upravnog vijeća

Sažetak zapisnika s 33. sjednice Upravnog vijeća

POZIV NA 35. SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA

Saziv 34. Sjednice Upravnog vijeća

Sažetak zapisnika s 32. sjednice Upravnog vijeća

Poziv na 33 sjednicu Upravnog vijeća

Sažetak 31. sjednice Upravnog vijeća

Poziv na 32. sjednicu Upravnog vijeća

Sažetak s 30. sjednice Upravnog vijeća dječjeg vrtića Bubamara

Poziv na 31. sjednicu Upravnog vijeća

Sažetak zapisnika s 26. sjednice Upravnog vijeća

Poziv na 18. sjednicu Upravnog vijeća (1)

Sažetak zapisnika s 25. sjednice Upravnog vijeća
Sažetak zapisnika s 24. sjednice Upravnog vijeća

Poziv na 26. sjednicu Upravnog vijeća

Sažetak zapisnika s 27. sjednice Upravnog vijeća

Poziv na 27. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv na 28. hitnu sjednicu Upravnog vijeća

Sažetak zapisnika s 29. sjednice Upravnog vijeća

Sažetak zapisnika s 28. sjednice Upravnog vijeća

Poziv na 29. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv na 30. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv na 29. sjednicu UV

POZIV NA 27. SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA

Poziv na 26. sjednicu UV

Poziv na 25 sjednicu Upravnog vijeća

Sažetak zapisnika sa 17. sjednice UV

Poziv na 18. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv na 20. sjednicu Upravnog vijeća

Sažetak s 21. sjednice Upravnog vijeća

Poziv na 21. sjednicu Upravnog vijeća

Sažetak zapisnika s 20. sjednice Upravnog vijeća

Sažetak zapisnika s 22 sjednice UV

Poziv na 23. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv za 22. sjednicu Upravnog vijeća (1)

Sažetak zapisnika s 23. sjednice UV

Poziv na 24. sjednicu Upravnog vijeća Sažetak zapisnika s 19. sjednice UV

Poziv za 22. sjednicu Upravnog vijeća

Sažetak zapisnika s 12. sjednice Upravnog vijeća

Sažetak zapisnika s 15.sjednice Upravnog vijeća

Sažetak zapisnika s 14.sjednice Upravnog vijeća

Sažetak zapisnika sa 16. sjednice Upravnog vijeća (1)

Poziv na 19. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv za 17. sjednicu Upravnog vijeća (1)

Poziv za 15.sjednicu Upravnog vijeća

Sažetak zapisnika s 13. sjednice Upravnog vijeća

Poziv za 14. sjednicu UV

Poziv na 13. sjednicu Upravnog vijeća

Sažetak zapisnika s 11. sjednice Upravnog vijeća-pdf

Poziv na 12. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv na 11. sjednicu Upravnog vijeća

Sažetak zapisnika s 10. sjednice Upravnog vijeća

Sažetak zapisnika sa 9.sjednice Upravnog vijeća

Sažetak zapisnika sa 8. sjednice Upravnog vijeća -web

Sažetak zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća

Sažetak zapisnika sa 6.sjednice Upravnog vijeća

Sažetak zapisnika sa 5. sjednice Upravnog vijeća

Sažetak zapisnika sa 4. sjednice Upravnog vijeća

Sažetak zapisnika sa 3. sjednice Upravnog vijeća-web

Sažetak zapisnika s 2. sjednice Upravnog vijeća

Sažetak zapisnika sa 1. sjednice Upravnog vijeća -web

Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bubamara

Poslovnik o radu Upravnog vijeća

SAŽETAK ZAPISNIKA S 55. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

SAŽETAK ZAPISNIKA S 54. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

SAŽETAK ZAPISNIKA S 53. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

SAŽETAK ZAPISNIKA S 52.SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

SAŽETAK ZAPISNIKA S 50. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

SAŽETAK ZAPISNIKA S 51. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

SAŽETAK ZAPISNIKA S 49.SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

SAŽETAK ZAPISNIKA S 48. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

SAŽETAK ZAPISNIKA S 47. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

SAŽETAK ZAPISNIKA S 46.SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

SAŽETAK ZAPISNIKA S 45.SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA