Blue Flower

Jedna od primarnih potreba i prava svakog djeteta podrazumijeva ostvarivanje prava na cjeloviti (holistički) razvoj koji uključuje pravo na kretanje i tjelesne aktivnosti. Razvoj motoričkih sposobnosti ima presudan značaj za cjelokupni razvoj djece predškolske dobi te pospješuje kako njihov intelektualni razvoj tako i zdrav i aktivan način života.
Predškolska dob je najpovoljnija za razvoj motoričkih sposobnosti, kroz osnovne oblike kretanja, te jednostavnije i kompleksnije vježbe (hodanja, trčanja, skakanja, vođenja, bacanja, hvatanja, puzanja, vučenja, penjanja, poligone).

Ovakvim vježbama djeca kroz igru razvijaju sposobnost koordinacije, brzine, snage, fleksibilnosti, ravnoteže, a njih će kasnije nadograđivati i usavršavati kroz život.
Svrha sportske igraonice je kroz razne motoričke aktivnosti probati savladati široku bazu različitih pokretnih struktura te naviknuti djecu na vrijednost i višestrani značaj tjelesnog vježbanja i njegov doprinos zdravom i kvalitetnijem životu.
Program se provodi na odgovarajućim vanjskim terenima i u dvorani vrtića, ovisno o vremenskim uvjetima i programu.
Nadogradnju čine povremeni posjeti sportskim terenima (sportske dvorane, igrališta, sportski tereni, bazeni).
Vrtić je opremljen prikladnom potrebnom opremom za rad koja odgovara veličinom, sigurnošću i mogućnostima djece (strunjače, klupice, penjalice, tobogani, viječe, lopte, čunjevi, obruči...).
Svaka vježba ima svoj cilj i utjecaj na određene sposobnosti.
Intenzitet je prilagođen psiho-fizičkim mogućnostima djece.
Važno je naglasiti da Vrtić nije usmjeren na "stvaranje vrhunskih sportaša", već na poticanje optimalnog razvoja motoričkih sposobnosti djece i baze za kasnije uspješno bavljenje sportom. Stečene motoričke vještine provjeravamo na županijskim sportskim susretima tzv. Mala olimpijada.