Program predškole

Program predškole je priprema djece za polazak u školu i, slikovito rečeno, prostor između obi-teljskog doma, dječjeg vrtića i osnovne škole, a po značenju nije ni dječji vrtić niti osnovna škola.

Cilj predškole je omogućiti djetetu sigurno okruženje koje će mu istovremeno pružiti i izazove te poticati razvoj svih njegovih osobnih potencijala i sposobnosti pa time i vještina i navika, koje će mu pomoći da što uspješnije izvršava očekivanja koja pred njega postavljaju škola i obitelj.
Poticajima se djeluje na cjelokupni potencijal pojedinog djeteta: od tjelesno-zdravstvene, emocio-nalne, preko spoznajno-funkcionalne komponente do poticaja za oblikovanje osobnosti, pozitivnog odnosa prema sebi i drugima i slično.

Uže zadaće predškole su:
• osposobljavanje za prihvaćanje obveza u koje će se uklopiti i buduće školske obveze;
• otvorenost za prihvaćanje informacija;
• poticanje spontanih ponašanja i izražavanje posebnih potreba;
• otvorenost za učenje u međuakciji s drugima;
• otvorenost za primanje usmenih i pismenih poruka i ovladavanje sredstvima koja posreduju te poruke.
Zrelost djece za polazak u školu promatra se kroz:
• tjelesnu
• intelektualnu
• emocionalnu i
• socijalnu zrelost
Tijekom cijelog procesa provedbe programa, roditelji, u suradnji s odgojiteljem i stručnim surad-nicima predškolske ustanove, imaju mogućnost dobiti informacije i o tome kako oni kao roditelji mogu pomoći u pripremi svog djeteta za polazak u školu.

Mi koristimo kolačiće (cookies) u radu naših web stranica. Kolačići korišteni za bitne funkcionalnosti stranice su već postavljeni. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information