Blue Flower

Program inkluzije djece sa poteškoćama u razvoju

Uključivanje djece s teškoćama u redoviti sustav proizlazi iz stava da sva djeca mogu učiti, razvijati se i imati priliku sudjelovati u odgoju i obrazovanju u svojoj sredini. Osnovno obilježje programa zasnovanih na modelu inkluzije je da su koncepcijski i programski razvijeni po mjeri djeteta. Kako njegujemo pravo na različitost u našem vrtiću posebnu pažnju pridajemo i djeci s teškoćama u razvoju, koja su dobrodošla i vrlo pozitivno emocionalno utječu na ostalu djecu. U programu rada Vrtića naznačeno je da se poseban naglasak stavlja na rad s roditeljima pružanjem pomoći i stručne podrške.