Blue Flower

oop1 mVrtić Bubamara –mjesto suradnje i zajedničkog življenja djece, zaposlenika i roditelja
temeljna je ideja koju smo razvili u suradnji s eminentnim stručnjacima iz područja predškolskog odgoja.

Dječji vrtić Bubamara se već više od desetak godina nalazi u procesu sustavnih promjena, kojima nastoji postati mjesto inovacija na području ranog odgoja i obrazovanja, stavljajući naglasak na otkrivanje novih mogućnosti rada s djecom, podizanje kvalitete odgojno-obrazovne prakse, stvaranje razvojno poticajnog okruženja i mijenjanje uloge djeteta i odgojitelja u tom procesu. Želja nam je mijenjati odgojno-obrazovnu praksu u smjeru humaniziranja uvjeta za življenje djece i odraslih u Vrtiću. Proces promjena kod nas je započela 2000.godine doc. dr. Edita Slunjski, radeći sa odgojno-obrazovnim radnicima na mijenjanju poimanja vlastitih stavova, mijenjanju načina rada i unapređivanju pristupa u radu s djecom.
I mnogi drugi stručnjaci s područja ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, svojim znanjem i iskustvom također su nam pomagali podizati razinu kvalitete odgojno-obrazovnog procesa. Spoznali smo da mi, stručni djelatnici vrtića, moramo ponajprije sebe doživljavati kao istraživače i stvaraoce, kao bi na taj način mogli doživljavati i djecu s kojom radimo.
Ustanovili smo da dok god svoj odgojno-obrazovni pristup analiziramo i unapređujemo, dotle se razvijaju i naše profesionalne kompetencije.
U našem vrtiću dominira dobro i pozitivno ozračje, istinsko razumijevanje djeteta, pravodobno zadovoljavanje djetetovih potreba, okruženje po mjeri djeteta u kojem se djetetovo učenje potiče kroz aktivan proces te druženje s drugom djecom i odraslima. Upravo je to temeljna pretpostavka zadovoljnog djeteta i uspješnog vrtića.
Otvorenost prema novim znanjima i daljnjem unapređivanju odgojno-obrazovnog rada s djecom postižemo na način da ih doživljavamo kao ravnopravne partnere u odgojno-obrazovnom procesu. To nas je izdvojilo kao prepoznatljiv i drugačiji Vrtić od ostalih vrtića za rani odgoj i obrazovanje, pa naša dostignuća kontinuirano izlažemo na stručnim skupovima diljem Hrvatske.
Posebnost u našem radu vezana je uz odgojiteljevu pozitivnu sliku o djetetu i umijeću organizacije prostora kako bi se omogućio djetetu da se osjeća kao kod kuće a odgojitelju da ostvaruje što kvalitetniju odgojno-obrazovnu praksu

Naš osnivač i vlasnik prepoznaje rezultate u našem praktičnom radu zbog čega 2006. godine dobivamo Nagradu Općine Gornji Kneginec za promicanje predškolskog odgoja u zemlji i inozemstvu.