Blue Flower

Dječji vrtić BUBAMARA sa sjedištem u Knegincu Gornjem javna je predškolska ustanova čiji je osnivač Općina Gornji Kneginec. Sa radom smo započeli 1. Listopada 1997. godine u prenamjenjenoj zgradi nekadašnje osnovne škole.

Od 1. Rujna 2008. godine sa radom započinje podružnica Vrtića u Lužanu Biškupečkom.

Vrata vrtića u Knegincu otvorena su svakodnevno od ponedjeljka do petka od 5:30 do 16:15 sati, a u Lužanu B. od 5:30- 15:30 sati.

Djelatnost našeg Vrtića je predškolski odgoj i obrazovanje, te skrb o djeci rane i predškolske dobi (od navršene godine dana do polaska u osnovnu školu).

Odgajatelji su nositelji odgojno-obrazovnog rada, nastojeći maksimalno pratiti i zadovoljavati individualne potrebe i interese djece. Kroz igru i rad s različitim materijalima pomažu u razvoju dječjih kompetencija potičući aktivno učenje u suradničkom, planiranom i poticajnom okruženju.

Stalnim stručnim usavršavanjem kroz stručne skupove, radionice, predavanja, refleksivne praktikume prate suvremene znanstvene spoznaje i podižu kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa.
Svoj rad dokumentiraju i prezentiraju na stručnim skupovima, sudjelovanjem na izložbama i smotrama, objavljivanjem stručnih članaka, te kroz organizaciju priredbi i aktivnosti u lokalnoj zajednici.

U našem vrtiću sa djecom rade:

Marija Antekolović

Ivona Cvrtnjak

Martina Hrnčić

Petra Levatić

Draga Mikac

Suzana Meštrić

Marija Miketek

Brankica Novosel-Keretić

Sandra Petrić

Branka Ptiček

Anita Vincek

Mirjana Sekol, ravnateljica je Vrtića od srpnja 1999. godine . Završila je studij Predškolskog odgoja pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Posao ravnatelja u Vrtiću je briga za osiguravanje svih materijalnih, organizacijskih i financijskih uvjeta za provedbu odgojno-obrazovnog rada, podizanje kvalitete odgojno-obrazovnog procesa i cjelokupnog konteksta vrtića, poticanje timskog rada i koordiniranje rada Vrtića. Ravnatelj također sudjeluje u promicanju odgojno-obrazovne djelatnosti predškolskog odgoja i prezentaciji postignuća vrtića u lokalnoj zajednici i šire.

Na radnom mjestu računovođe-tajnika radi Štefica Bajec. Zadužena je za vođenje knjigovodstva (saldakonti kupaca i dobavljača), financijskog knjigovodstva, praćenje naplate i dugovanja, obračun i isplate plaća. Brine o važnim dokumentima, o usklađenosti općih akata vrtića, svakodnevno zaprima i šalje poštu ili druge važne obavijesti, obavlja dio kadrovskih poslova, vodi evidencije, zapisnike, priprema materijale za sjednice Upravnog vijeća sastavlja i objavljuje natječaje, izdaje potvrde i uvjerenja, vrši prijave, odjave i dr.

U kuhinji vrtića u Knegincu hranu priprema kuharica Milica Kelemen. U vrtiću u Lužanu u čajnoj kuhinji Mirjana Zidarić priprema doručak te servira hrana za ručak dopremljenu iz centralne kuhinje.Kuharice se jako trude da na vrijeme svi dobiju ukusan i zdrav obrok.

U našem vrtiću rade 2 spremačice: Jasmina Lončarić I Mirjana Zidarić, te povremeno spremačice financirane iz Programa javnih radova. Spremačice se brinu da svi prostori i oprema našeg vrtića budu uvijek uredni i čisti.