Blue Flower

Obavijest roditeljima
Poštovani roditelji djece koja će u rujnu 2018. krenuti u prvi razred, obavještavamo vas da će se u četvrtak, 01.03. 2018. u 17:00 sati u objektu u Gornjem Knegincu, održati roditeljski sastanak sa sljedećim dnevnim redom:
Stručna tema: Zrelost djeteta za polazak u školu- dr. Violete Vidaček Hainš, psihologinja
Aktivnosti u predstojećem razdoblju
Pitanja i prijedlozi

DJEČJI VRTIĆ " BUBAMARA"
GORNJI KNEGINEC
ULICA UČITELJA
VJEKOSLAVA KEZELE 8
42 204 TURČIN

P O Z I V

za članove Upravnog vijeća na 1. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati u prostorijama vrtića “ Bubamara” dana 26.02.2018. u 12.30 sati.

DNEVNI RED:
1. Izvješće o radu Etičkog povjerenstva za 2017. godinu – izvještava predsjednica Ivana Cvek Vidić
2. Donošenje Odluke o izboru kandidata za radno mjesto odgojitelja na određeno puno radno vrijeme te sklapanju Ugovora o radu – izvještava predsjednica Ivana Cvek Vidić i ravnateljica Mirjana Sekol
3. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2017. godine sukladno Odluci Općinskog Načelnika – izvještava predsjednica Ivana Cvek Vidić i ravnateljica Mirjana Sekol
4. Donošenje Odluke o plaćanju fakture broj 18/1/1 poduzeću Astreja d.o.o. – izvještava Mirjana Sekol
5. Prihvaćanje pročišćenog teksta Statuta Dječjeg vrtića Bubamara – izvještava ravnateljica Mirjana Sekol
6. Donošenje odluke o odabiru izvođača radova na ugradnji kontrole ulaza i izlaza – izvještava ravnateljica Mirjana Sekol
7. Razno

Predsjednica Upravnog vijeća:
Ivana Cvek Vidić

OBAVIJEST RODITELJIMA!
U PONEDJELJAK, 08. SIJEČNJA 2018. RADIMO U NOVOM VRTIĆU NA ADRESI: UČITELJA VJEKOSLAVA KEZELE 8.
DA BI UŠLI U VRTIĆ, TREBATE PRITISNUTI TIPKU OZNAČENU KAO SUTEREN (NALAZI SE SA LIJEVE STRANE ULAZNIH VRATIJU) I PRIČEKATI DO POJAVE ZVUKA -TADA VRATA MOŽETE OTVORITI.
MOLIMO DA DRUGA VRATA (U PROSTORU VJETROBRANA NE ZATVARATE (BITI ĆE ZAŠTIĆENA CRVENOM ZAŠTITOM ZA VRATA)
SAKUPLJANJE DJECE JE U PRIZEMLJU-SOBA LIJEVO.
UKOLIKO TREBATE IĆI NA KAT MOLIMO DA U HODNIKU NA OBUĆU STAVITE PLASTIČNE NAVLAKE.
ZA IZLAZAK VAN IZ VRTIĆA , VRATA SE OTVARAJU PRITISKOM NA CRNU TIPKU (GORE DESNO NA ULAZNIM VRATIMA).
JASLIČKE SKUPINE SU U SUTERENU DESNO.
VRTIĆKE SKUPINE SU U PRIZEMLJU (ODNOSNO NA KATU) PREMA SLJEDEĆEM RASPOREDU: KADA DOĐETE IZ SUTERENA PO STEPENICAMA ZEBRICE I ZVONČIĆI SU RAVNO, A PANDICE, JEŽIĆI I ZVJEZDICE SU LIJEVO. NA VRATIMA SU OZNAKE SKUPINA. ODGOJITELJICE ĆE VAM POKAZATI GDJE ĆETE SLJEDEĆI TJEDAN ODLAGATI GARDEROBU I OBUĆU.
U POČETKU SVI ĆE DOLAZITI NA ULAZNA VRATA SUTERENA, A VRATA PRIZEMLJA (KATA) NEĆE BITI OTVORENA.
MOLIMO DA SE DRŽITE KUĆNOG REDA I ZBOG DEŽURSTVA KOD OTVARANJA VRATA DOVODITE DJECU BAREM DO 8:30.
SVIMA NAM JE POTREBNO NEKO VRIJEME DA SE UHODAMO, PA VAS MOLIMO ZA SURADNJU.
UVJETI U KOJIMA ĆEMO ŽIVJETI I RADITI SA DJECOM SU IZVRSNI, NO UKOLIKO BUDU POTREBNE ORGANIZACIJSKE KOREKCIJE SVAKAKO ĆEMO SE PRILAGOĐAVATI.
ŽELIM SVIMA DOBRODOŠLICU I RADOSTAN POČETAK NOVE GODINE U NOVOME VRTIĆU.
Ravnateljica Mirjana Sekol

Roditeljski sastanak –POZIV
Pozivamo roditelje djece koja su bila na listi čekanja (popis u prilogu) na roditeljski sastanak, koji će se održati u četvrtak u 16:15 sati u novom objektu vrtića na adresi Ulica učitelja Vjekoslava Kezele 8
Dnevni red:
1.Prilagodba djece na vrtić
2.Kućni red
3. Pitanja i prijedlozi

Prilog:
Popis djece:
Loren Kolarić
Elena Obrstar
Katja Sokol
Loren Kolarić
Petar Građan
Sara Grđan
Petar Habek
Lovro Novak
Ivan Habdija
Ivana Dolenc
Jakov Ptiček
Lota Lukač
Petar Grđan
Tiana Jalšić
Sandro Hrupek
Ivona Ostroški
Elena Agatić
Fran Koren
Lea sabolić
Marinela Horvatić
Dorotea Ptiček
Kristijan Alimanović
Gaja Mikulek Gran
Jakov Bosanović
Otto Latin
David Špoljarić
Dorian Mihalić
Tia Cvek

Roditeljski sastanak –POZIV
Pozivamo roditelje djece koja su bila na listi čekanja (popis u prilogu) na roditeljski sastanak, koji će se održati u četvrtak u 16:15 sati u novom objektu vrtića na adresi Ulica učitelja Vjekoslava Kezele 8
Dnevni red:
1.Prilagodba djece na vrtić
2.Kućni red
3. Pitanja i prijedlozi

Prilog:
Popis djece:
Loren Kolarić
Elena Obrstar
Katja Sokol
Loren Kolarić
Petar Građan
Sara Grđan
Petar Habek
Lovro Novak
Ivan Habdija
Ivana Dolenc
Jakov Ptiček
Lota Lukač
Petar Grđan
Tiana Jalšić
Sandro Hrupek
Ivona Ostroški
Elena Agatić
Fran Koren
Lea sabolić
Marinela Horvatić
Dorotea Ptiček
Kristijan Alimanović
Gaja Mikulek Gran
Jakov Bosanović
Otto Latin
David Špoljarić
Dorian Mihalić
Tia Cvek

DJEČJI VRTIĆ „ BUBAMARA „
GORNJI KNEEGINEC
ŠKOLSKA 1
42204 TURČIN

Klasa: 601-02/17-01/02
Urbroj: 2186/05-02-17-03
G. Kneginec, 29. 09. 2017. Godine

Na temelju Članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića „ Bubamara „, Upravno vijeće na svojoj 62. sjednici održanoj dana 25. rujna 2017. godine donijelo je:

ODLUKU

O izboru za radno mjesto odojitelja/ice na određeno puno radno vrijeme
- 1 izvršitelj/ica

I
Za prijem u radni odnos na određeno puno radno vrijeme izabrana je

MATEA HABUNEK – Radovan, Cvjetna ulica 5, 42 240 Ivanec

II

Na objavljeni natječaj u traženom roku pristiglo je 5 ( pet ) zamolbi.

Pouka o pravnom lijeku:

Na izvršeni odabir kandidatkinje imaju pravo prigovora Upravnom vijeću Dječjeg vrića „ Bubamara „ u roku od 8 dana po primitku obavijesti o izboru. Prigovor se podnosi pismenim putem, a šalje poštom.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Ivana Cvek Vidić