Blue Flower

U petak, 27. svibnja 2016. godine održana je javna vatrogasna vježba evakuacije, gašenja požara i spašavanja u dječjem vrtiću Bubamara u Gornjem Knegincu. U vježbi je sudjelovao ukupno 7 vatrogasca iz vatrogasne postrojbe DVD-a Gornji Kneginec.

Vježba je organizirana i provedena u skladu sa odlukom Zapovjedništva vatrogasne postrojbe DVD-a Gornji Kneginec, a u sklopu provedbe Plana rada Vrtića za 2016. godinu. Elaborat, pripremu i provedbu vježbe vodio je zapovjednik DVD-a Gornji Kneginec Mario Grabar.

DJEČJI VRTIĆ „ BUBAMARA „
GORNJI KNEEGINEC
ŠKOLSKA 1
42204 TURČIN

Klasa: 601-02/16-01/37
Urbroj: 2186-380/16-01
G. Kneginec, 20. 05. 2016.

Na temelju Članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića „ Bubamara „, Upravno vijeće na svojoj 37. Sjednici održanoj dana 17. svibnja 2016. godine donijelo je:

ODLUKU
O izboru za radno mjesto odojitelja/ice na određeno radno vrijeme
- 1 izvršitelj/ica

I

Za prijem u radni odnos na određeno puno radno vrijeme do 31.07.2016.godine izabrana je

DJEČJI VRTIĆ “ BUBAMARA “
GORNJI KNEGINEC
ŠKOLSKA 1
42 204 TURČIN

G. Kneginec, 09.05.2016.

Na temelju članka 47. Statuta Dječjeg vrtića "Bubamara", Gornji Kneginec, Školska 1,
42 204 Turčin, ravnateljica raspisuje natječaj za radno mjesto

spremač/ica
- 1 (jedan) izvršitelj, puno ( 40 sati tjedno) radno vrijeme, na određeno vrijeme najdulje do 60 dana

DJEČJI VRTIĆ „ BUBAMARA „
GORNJI KNEEGINEC
ŠKOLSKA 1
42204 TURČIN

Klasa: 601-02/16-01/01
Urbroj: 2186-380/16-02
G. Kneginec, 20.05.2016.

Na temelju Članka 47. Statuta Dječjeg vrtića „ Bubamara „ i članka 19. Pravilnika o radu ravnateljica Dječjeg vrtića „ Bubamara „ donijela je

ODLUKU
O izboru za radno mjesto spremač/ica na određeno radno vrijeme
- 1 izvršitelj/ica

I

Za prijem u radni odnos na određeno puno radno vrijeme do 15.07.2016.godine izabrana je

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama ( N.N. broj 76/93, 29/97. 47/99 i 35/08), članka 37. Stavka 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( N.N. broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 48. Statuta Dječjeg vrtića „ Bubamara „, Upravno vijeće Dječjeg vrtića na svojoj 35. sjednici održanoj dana 21.04.2016. godine raspisuje

NATJEČAJ
Za izbor i imenovanje ravnatelja
Dječjeg vrtića „ Bubamara „

Za ravnatelja može biti imenovana osoba:

- koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika i
- koja ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja