roditeljski sastanak-poziv

Roditeljski sastanak- poziv
Obavještavaju se roditelji/skrbnici koji su podnijeli zahtjeve za upis djece u jaslice (do 3 godine starosti) da će se roditeljski sastanak održati u srijedu, 17. kolovoza 2016.g s početkom u 17.00 sati u prostorijama vrtića u Knegincu.
Dnevni red:
1. Polazak djeteta u jaslice
2. Upisna dokumentacija
Djecu nije potrebno dovoditi.

rješenje o upisu

DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA
GORNJI KNEGINEC
ŠKOLSKA 1
42 204 TURČIN

Klasa:601-02/16-02/01
Urbroj: 2186/05-01-16/01
G. Kneginec, 28. 07. 2016. godine

Predmet: Objava rezultata po zaprimljenim zahtjevima za upis

Na temelju čl.1a, 20. i 35.st. 1.alin.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13), čl.44.st. 1, 95. st. 1, 96. st. 1. , 97. st. 1. i 98. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09), čl. 10. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Bubamara Gornji Kneginec donosim sljedeće:
R J E Š E N J E
o upisu djece u jasličke i vrtićke programe Dječjeg vrtića Bubamara za pedagošku godinu 2016./17.g. po kojem su svi zaprimljeni zahtjevi do 30. lipnja 2016. godine pozitivno riješeni.
O b r a z l o ž e n j e Dječji vrtić Bubamara G. Kneginec objavio je dana 14.06.2016.g. zaprimanje zahtjeva za upis djece u jasličke i vrtićke programe za pedagošku godinu 2016./2017. Prijave za upis zaprimane su u periodu od 15. do 30.06.2016.g. U otvorenom upisnom roku zaprimljeno je ukupno 56 zahtjeva roditelja/staratelja za upis djece u programe vrtića i jaslica. Nakon provedenog upisnog postupka, a sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Bubamara, u programe ovog vrtića su upisana djeca kako je riješeno točkom I ovog Rješenja
O roditeljskom sastanku i upisu roditelji/skrbnici biti će naknadno obaviješteni.

Ravnateljica
Mirjana Sekol

ZAHTJEV ZA UPIS

PODNOSITELJ ZAHTJEVA (roditelj ili skrbnik)
IME I PREZIME:

ADRESA:

Z A H T J E V   Z A   U P I S    D J E T E T A   U
D J E Č J I    V R T I Ć

IME PREZIME SPOL M / Ž
(ZAOKRUŽITI)
DAN, MJESEC I GODINA ROĐENJA MJESTO ROĐENJA
ADRESA STANOVANJA OPĆINA/ GRAD
PRIJAVLJENO PREBIVALIŠTE

Read more: ZAHTJEV ZA UPIS

obavijest o izboru odgojitelja i spremačice i od

DJEČJI VRTIĆ „ BUBAMARA „
GORNJI KNEEGINEC
ŠKOLSKA 1
42204 TURČIN

Klasa: 601-02/16-07/01
Urbroj: 2186/05-02-16-01
G. Kneginec, 21. 07. 2016.

Na temelju Članka 43. Statuta Dječjeg vrtića „ Bubamara „ i članka 19. Pravilnika o radu Upravno vijeće Dječjeg vrtića „ Bubamara „ donijelo je

ODLUKU
O izboru za radno mjesto spremač/ica
na neodređeno puno radno vrijeme
- 1 izvršitelj/ica

I

Za prijem u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme izabrana je

1. Barica Božić, Varaždinbreg, Dugi vrh 6b, 42204 Turčin

II

Na objavljeni natječaj u traženom roku pristiglo je 6 ( šest ) zamolbi.

Pouka o pravnom lijeku:

Na izvršeni odabir kandidatkinje imaju pravo prigovora Upravnom vijeću Dječjeg vrića „ Bubamara „ u roku od 8 dana po primitku obavijesti o izboru. Prigovor se podnosi pismenim putem, a šalje poštom.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Stjepan Keretić

DJEČJI VRTIĆ „ BUBAMARA „
GORNJI KNEEGINEC
ŠKOLSKA 1
42204 TURČIN

Klasa: 601-02/16-07/02
Urbroj: 2186/05-02-16/01
G. Kneginec, 21. 07. 2016.

Na temelju Članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića „ Bubamara „, Upravno vijeće na svojoj 41. Sjednici održanoj dana 14. srpnja 2016. dodine donijelo je:

ODLUKU
O izboru za radno mjesto odojitelja/ice na
Neodređeno puno radno vrijeme
- 3 izvršitelja/ice

I

Za prijem u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme izabrane su:

1. Jelena Neuberg, Varaždinska 19, Novi Marof
2. Sanja Skupnjak Cindori, Zagrebačka 299, Varaždin
3. Tihana Harambašić, Zrinski i Frankopana , Varaždin

II

Na objavljeni natječaj u traženom roku pristiglo je 9 ( devet ) zamolbi.

Pouka o pravnom lijeku:

Na izvršeni odabir kandidatkinje imaju pravo prigovora Upravnom vijeću Dječjeg vrića „ Bubamara „ u roku od 8 dana po primitku obavijesti o izboru. Prigovor se podnosi pismenim putem, a šalje poštom.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Stjepan Keretić

OBAVIJEST O UPISU

Dječji vrtić Bubamara
Gornji Kneginec
Školska 1

OBAVIJEST
o upisu djece rane i predškolske dobi
u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
za pedagošku godinu 2016./2017. na području Općine Gornji Kneginec

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Dječji vrtići Bubamara primat će zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja

od 15. lipnja do 30. lipnja 2016. godine

i to za ostvarivanje sljedećih programa:

1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU

za djecu koja do 31. kolovoza 2016. navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu

- cjelodnevni 10-satni program
- poludnevni 5-satni program

Read more: OBAVIJEST O UPISU

Mi koristimo kolačiće (cookies) u radu naših web stranica. Kolačići korišteni za bitne funkcionalnosti stranice su već postavljeni. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information