Blue Flower

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama ( N.N. broj 76/93, 29/97. 47/99 i 35/08), članka 37. Stavka 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( N.N. broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 48. Statuta Dječjeg vrtića „ Bubamara „, Upravno vijeće Dječjeg vrtića na svojoj 35. sjednici održanoj dana 21.04.2016. godine raspisuje

NATJEČAJ
Za izbor i imenovanje ravnatelja
Dječjeg vrtića „ Bubamara „

Za ravnatelja može biti imenovana osoba:

- koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika i
- koja ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja

DJEČJI VRTIĆ „ BUBAMARA „
GORNJI KNEGINEC
ŠKOLSKA 1
42 204 TURČIN

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju ( N.N. broj 10/97., 107/07., i 94/13.) i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića "Bubamara", Upravno vijeće Dječjeg vrtića „ Bubamara „ raspisuje
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

- ODGOJITELJ - M/Ž -1 izvršitelj, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) na određeno vrijeme do 31.07.2016. godine

DJEČJI VRTIĆ „ BUBAMARA „
GORNJI KNEGINEC
ŠKOLSKA 1
42 204 TURČIN

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju ( N.N. broj 10/97., 107/07., i 94/13.) i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića "Bubamara", Upravno vijeće Dječjeg vrtića „ Bubamara „ raspisuje
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

- ODGOJITELJ - M/Ž -1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) na određeno vrijeme do 30.06.2016. godine

DJEČJI VRTIĆ „ BUBAMARA „
GORNJI KNEEGINEC
ŠKOLSKA 1
42204 TURČIN

Klasa: 601-02/16-01/33
Urbroj: 2186-380/16-01
G. Kneginec, 15.02.2016.

Na temelju Članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića „ Bubamara „, Upravno vijeće na svojoj 33. Sjednici održanoj dana 12.veljače 2016. Godine donijelo je:

ODLUKU
O izboru za radno mjesto odojitelja/ice na određeno radno vrijeme
- 3 izvršitelj/ica

Financijski izvještaj za 2015 godinu nalazi se na ovom linku: Financijski izvještaj za 2015. godinu.