ZAHTJEV ZA UPIS DJECE U POPODNEVNU SMJENU

PODNOSITELJ ZAHTJEVA ( roditelj /skrbnik )

IME I PREZIME:_____________________________________________
ADRESA:_____ ______________________________________________

ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U
DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA ZA
POPODNEVNU SMJENU

PODACI O DJETETU

IME_____________________________PREZIME_________________________SPOL M/Ž
( zaokružiti )
DAN, MJESEC, GODINA ROĐENJA DJETETA___________________________________

ADRESA.___________________________________________________________________

OIB DJETETA:_________________________________

 DIJETE BI POLAZILO VRTIĆ U

a) Gornjem Knegincu

PODACI O RODITELJIMA/ SKRBNICIMA

MAJKA

IME __________________________________PREZIME_________________________________
OIB:__________________________________
ADRESA STANOVANJA _________________________________________________________
OPĆINA/GRAD__________________________________________________________________
PRIJAVLJENO PREBIVALIŠTE/ BORAVIŠTE________________________________________
KONTAKT: TELEFON/MOBITEL__________________________________________________
ZAPOSLENA - NAZIV I ADRESA POSLODAVCA____________________________________

OTAC

IME __________________________________PREZIME________________________________
OIB:__________________________________
ADRESA STANOVANJA _________________________________________________________
OPĆINA/GRAD_________________________________________________________________
PRIJAVLJENO PREBIVALIŠTE/ BORAVIŠTE_______________________________________
KONTAKT: TELEFON/MOBITEL__________________________________________________
ZAPOSLEN - NAZIV I ADRESA POSLODAVCA______________________________________

PRILOŽENA OSNOVNA DOKUMENTACIJA

1. PRESLIKA RODNOG LISTA ILI IZVATKA IZ MATICE ROĐENIH ILI POTVRDA S PODACIMA O ROĐENJU DJETETA ( bez obzira na datum izdavanja isprave )
2. PRESLIKA OSOBNE ISKAZNICE NAJMANJE JEDNOG RODITELJA / SKRBNIKA ILI POTVRDA MUP-A O MJESTU BORAVIŠTA
3. KNJIŽICA PROCJEPLJENOSTI DJETETA

OSTALA DOKUMENTACIJA:

1. Za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe: relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta
2. Za dijete s teškoćama u razvoju: nalaz i mišljenja tijela vještačenja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta
3. Za dijete koje živi u iznimno teškim socijalni i zdravstvenim prilikama: preporuka Centra za socijalnu skrb
4. Za dijete samohranog roditelja relevantnu dokumentaciju

Izjavljujem i vlastoručnim potpisom potvrđujem da su podaci navedeni u ovom zahtjevu i priloženoj dokumentaciji točni te ovlašćujem Vrtić da iste ima pravo provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (N.N. 42/2018.) i drugim važećim propisima, a u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora o ostvarivanju odgovarajućeg programa predškolskog odgoja djeteta u Vrtiću.

DJEČJI VRTIĆ ZADRŽAVA PRAVO RASPOREDA DJETETA U SKUPINE .

U Gornjem Knegincu, dana ____________________ Potpis podnositelja zahtjeva:

Mi koristimo kolačiće (cookies) u radu naših web stranica. Kolačići korišteni za bitne funkcionalnosti stranice su već postavljeni. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information