ZAHTJEV ZA UPIS DJECE

PODNOSITELJ ZAHTJEVA ( roditelj /skrbnik )

IME I PREZIME:_____________________________________________
ADRESA:___________________________________________________

ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U
DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA

PODACI O DJETETU

IME_____________________________PREZIME_________________________SPOL M/Ž
( zaokružiti )
DAN, MJESEC, GODINA ROĐENJA DJETETA___________________________________

ADRESA.___________________________________________________________________

OIB DJETETA:________________________________

 DIJETE BI POLAZILO VRTIĆ U

a) Gornjem Knegincu
b) Lužanu Biškupečkom

PROGRAM ZA KOJI SE PRIJAVLJUJE DIJETE:

a) Redoviti 10- satni
b) Redoviti poludnevni ( do 5 sati ) - djeca sa navršenih 3 godine života
c) Program predškole ( 250 sati )
d) Program igraonice

PODACI O RODITELJIMA/ SKRBNICIMA

MAJKA

IME__________________________________PREZIME_____________________________
OIB:__________________________________
ADRESA STANOVANJA____________________________________________________
OPĆINA/GRAD____________________________________________________________
PRIJAVLJENOPREBIVALIŠTE/BORAVIŠTE____________________________________
KONTAKT: TELEFON/MOBITEL____________________________________________
ZAPOSLENA - NAZIV I ADRESA POSLODAVCA________________________________

OTAC

IME __________________________________PREZIME________________________________
OIB:___________________________________
ADRESA STANOVANJA _____________________________________________________
OPĆINA/GRAD_____________________________________________________________
PRIJAVLJENOPREBIVALIŠTE/BORAVIŠTE____________________________________
KONTAKT: TELEFON/MOBITEL__________________________________________________
ZAPOSLEN - NAZIV I ADRESA POSLODAVCA______________________________________

PRILOŽENA OSNOVNA DOKUMENTACIJA

1. PRESLIKA RODNOG LISTA ILI IZVATKA IZ MATICE ROĐENIH ILI POTVRDA S PODACIMA O ROĐENJU DJETETA ( bez obzira na datum izdavanja isprave )
2. PRESLIKA OSOBNE ISKAZNICE NAJMANJE JEDNOG RODITELJA / SKRBNIKA ILI POTVRDA MUP-A O MJESTU BORAVIŠTA
3. KNJIŽICA PROCJEPLJENOSTI DJETETA

OSTALA DOKUMENTACIJA:

1. Za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe: relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta
2. Za dijete s teškoćama u razvoju: nalaz i mišljenja tijela vještačenja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta
3. Za dijete koje živi u iznimno teškim socijalnik i zdravstvenim prilikama: preporuka Centra za socijalnu skrb
4. Za dijete samohranog roditelja relevantnu dokumentaciju

Izjavljujem i vlastoručnim potpisom potvrđujem da su podaci navedeni u ovom zahtjevu i priloženoj dokumentaciji točni te ovlašćujem Vrtić da iste ima pravo provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (N.N. 42/2018.) i drugim važećim propisima, a u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora o ostvarivanju odgovarajućeg programa predškolskog odgoja djeteta u Vrtiću.

DJEČJI VRTIĆ ZADRŽAVA PRAVO RASPOREDA DJETETA U SKUPINE .

U Gornjem Knegincu, dana ____________________ Potpis podnositelja zahtjeva:

Mi koristimo kolačiće (cookies) u radu naših web stranica. Kolačići korišteni za bitne funkcionalnosti stranice su već postavljeni. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information