Natječaj za radno mjesto domar-ložač

Dječji vrtić Bubamara
Gornji Kneginec
Ulica učitelja Vjekoslava Kezele 8
42 204 Turčin


Na temelju članka 26. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
("Narodne novine", br.10/97 , 107/07 i 94/13 ) i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića "Bubamara", Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Bubamara" raspisuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

1. domar - ložač(m / ž) –jedan izvršitelj/ica na, puno radno vrijeme (40 sati tjedno), na neodređeno vrijeme

   Uvjeti za domara - ložača:

   - sukladno članku 25. Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima („Narodne novine „ br. 88/2014 i 20/2015)

   Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
            - životopis
            - dokaz o stručnoj spremi
            -uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju postupka sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) ne starije od 6 mjeseci
            - uvjerenje, potvrdu o položenom ispitu za obavljanje poslova ložača centralnog grijanja
            - dokaz o radnom stažu (potvrdu HZMO)
      - dokaz o hrvatskom državljanstvu, sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu („Narodne novine“ broj 53/91, 70/91, 28/92, 113/03, 4/94, 130/11 i 110/15) ( važeća osobna iskaznica, vojna iskaznica ili putovnica, odnosno domovnica (preslika).

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17) trebaju dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja poštom ili osobno na adresu : Dječji vrtić "Bubamara", Gornji Kneginec, Ulica učitelja Vjekoslava Kezele 8, 42 204 Turčin.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će se obavijestiti u zakonskom roku.

Mi koristimo kolačiće (cookies) u radu naših web stranica. Kolačići korišteni za bitne funkcionalnosti stranice su već postavljeni. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information