rezultati upisa

ZAPISNIK

Povjerenstva za upis djece u Dječji vrtić „Bubamara“

sjednica Povjerenstva za upis djece u Vrtić održana dana 28. lipnja 2019. godine sa početkom u 12:00 sati

NAZOČNI:   Branka Ptiček – predsjenica Povjerenstva za upis

     Ivona Lukač – član

     Jelena Neuberg - član

OSTALI NAZOČNI: Martina Hrnčić – ravnateljica dječjeg vrtića „Bubamara“

Povjerenstvo je konstatiralo sljedeće:

Prema Planu upisa djece u Vrtić za pedagošku godinu 2019./20. predviđen je upis kako slijedi:

OBJEKT U KNEGINCU:

-          redoviti cjelodnevni program (do 10 sati) – 9 skupina (3 jaslične i 6 vrtićkih skupina)

-          redoviti poludnevni program (do 5 sati) – 1 skupina

-          redoviti cjelodnevni program (do 10 sati) - popodnevna smjena – 2 mješovite skupine

OBJEKT U LUŽANU:

-          redoviti cjelodnevni program (do 10 sati) – 2 mješovite skupine

-          redoviti poludnevni program (do 5 sati) – 1 mješovita skupina

U slučaju manjeg broja prijavljene djece za formiranje skupine petosatnog programa, predviđena je integracija djece u desetosatni program.

Za program predškole planirana je jedna skupina u Knegincu i jedna skupina u Lužanu. U slučaju manjeg broja djece predviđena je integracija u redoviti program.

Nakon javne objave za upis djece u Vrtić za pedagošku godinu 2019./20., u roku je pristiglo 83 zahtjeva za upis djece, od toga:

OBJEKT U KNEGINCU:

-          za redoviti cjelodnevni program (do 10 sati) – 40 zahtjeva

-          za redoviti poludnevni program (do 5 sati) – 19 zahtjeva

-          za redoviti cjelodnevni program (do 10 sati)- popodnevna smjena – 12 zahtjeva

-          za program predškole – 1 zahtjev

OBJEKT U LUŽANU:

-          za redoviti cjelodnevni program (do 10 sati) – 3 zahtjeva

-          za redoviti poludnevni program (do 5 sati) – 8 zahtjeva

Svi članovi Povjerenstva imali su uvid u podnijete zahtjeve za upis.

ZAKLJUČAK:

Povjerenstvo je jednoglasno (3 glasova ZA) donijelo sljedeću odluku o rezultatima upisa:

Dječji vrtić će tijekom pedagoške godine 2019./20. upisati svu prijavljenu djecu s područja Općine Gornji Kneginec te svu djecu prijavljenu za popodnevnu smjenu.

Ostala prijavljena djeca s područja vanjskih općina ostvariti će pravo upisa do ostvarivanja uvjeta za upis u dječji vrtić „Bubamara“.

Protiv Odluke iz članka 10. Stavak 9. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić, podnositelj zahtjeva za upis imaju pravo žalbe. Žalba se podnosi Upravnom vijeću u roku od 8 dana od dane objave Odluke o rezultatima upisa. Žalba se u pisanom obliku dostavlja na adresu: Dječji vrtić Bubamara Gornji Kneginec, Ulica učitelja Vjekoslava Kezele 8 42 204 Turčin uz naznaku „ za Upravno vijeće“.

Obzirom da je od 25. svibnja 2018. godine na snazi Uredba o zaštiti osobnih podataka u Vrtiću, objava imena i prezimena djece nije dozvoljena, već se objavljuju brojevi urudžbenog broja zaprimljenih Zahtjeva.

POZITIVNO RIJEŠENI ZAHTJEVI ZA UPIS DJECE U VRTIĆ PREMA UDRUDŽBENOM BROJU I TO ZA:

OBJEKT U KNEGINCU:

-          REDOVITI 10-SATNI PROGRAM

 1.              43/2019
 2.              44/2019
 3.              45/2019
 4.              46/2019
 5.              50/2019
 6.              51/2019
 7.              55/2019
 8.              57/2019
 9.              58/2019
 10.              59/2019
 11.              71/2019
 12.              73/2019
 13.              76/2019
 14.              77/2019
 15.             78/2019
 16.              80/2019
 17.              84/2019
 18.              85/2019
 19.              93/2019
 20.              95/2019
 21.            102/2019
 22.            104/2019
 23.            108/2019
 24.            112/2019
 25.            118/2019

-          REDOVITI POLUDNEVNI ( DO 5 SATI) djeca sa navršenih 3 godine života

 1.                47/2019
 2.                48/2019
 3.                85/2019
 4.                89/2019
 5.                90/2019
 6.                91/2019
 7.                94/2019
 8.              101/2019
 9.              103/2019
 10.              105/2019
 11.              106/2019
 12.              109/2019
 13.              110/2019
 14.              111/2019
 15.              114/2019
 16.              115/2019
 17.              116/2019
 18.                117/2019

-          PROGRAM PREDŠKOLE(250 SATI)

 1.                36/2019

-          PROGRAM POPODNEVNESMJENE

 1.              35/2019
 2.              37/2019
 3.              40/2019
 4.                42/2019
 5.                54/2019
 6.                61/2019
 7.                64/2019
 8.                68/2019
 9.                70/2019
 10.              75/2019
 11.              79/2019
 12.            113/2019

OBJEKT PO LUŽAN BIŠKUPEČKI

-          REDOVITI 10 -SATNI PROGRAM

 1.            65/2019
 2.            66/2019
 3.             81/2019

-          REDOVITI POLUDNEVNI ( DO 5 SATI) djeca sa navršenih 3 godine života

 1. 86/2019
 2. 87/2019
 3. 96/2019
 4. 97/2019
 5. 98/2019
 6. 99/2019
 7. 100/2019
 8. 107/2019

U Gornjem Knegincu, 28.06.2019. godine

Zapisničar                                                                              Predsjednica Povjerenstva za upis

Ivona Lukač                                                                                         Branka Ptiček

Mi koristimo kolačiće (cookies) u radu naših web stranica. Kolačići korišteni za bitne funkcionalnosti stranice su već postavljeni. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information