Natječaj za radno mjesto domar-ložač

Dječji vrtić Bubamara
Gornji Kneginec
Ulica učitelja Vjekoslava Kezele 8
42 204 Turčin


Na temelju članka 26. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
("Narodne novine", br.10/97 , 107/07 i 94/13 ) i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića "Bubamara", Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Bubamara" raspisuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

1. domar - ložač(m / ž) –jedan izvršitelj/ica na, puno radno vrijeme (40 sati tjedno), na neodređeno vrijeme

Read more: Natječaj za radno mjesto domar-ložač

OBAVIJEST - IZLET TRAKOŠČAN

OBAVIJEST RODITELJIMA !

 

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA SU DJECA SRETNO STIGLA U TRAKOŠĆAN. VRIJEME IM JE DOBRO, NE PADA KIŠA.

 

LIJEP POZDRAV OD DJECE I ODGOJITELJA !

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO POMOĆNI DJELATNIK/POMOĆNA DJELATNICA ZA NJEGU SKRB I PRATNJU - ASISTENT

Dječji vrtić Bubamara

Gornji Kneginec

Ul. učitelja Vjekoslava Kezele 8

42 204 Turčin

Klasa: 112-01/19-01/03

Urbroj: 2186/05-02/19-06

G. Kneginec, 04. 09. 2019. godine

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića "Bubamara", Upravno vijeće Dječjeg vrtića

Bubamara „ raspisuje

NATJEČAJ

ZA POMOĆNI DJELATNIK/POMOĆNA DJELATNICA ZA NJEGU SKRB I PRATNJU - ASISTENT

U DJEČJEM VRTIĆU

 1. VRSTA RADNOG ODNOSA:

 • 3- izvršitelj/ica nepuno radno vrijeme ( 15 sati tjedno ) do 30. lipnja 2020. godine

 1. UVJETI za radno mjesto asistenta su:

 • srednja škola u četverogodišnjem trajanju – bez obzira na smjer

 

 1. Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslici:

 • životopis

 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu

 • potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), ne stariju od 6 mjeseci

 • potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,

107/07 i 94/13), ne stariju od 6 mjeseci

 • elektronički zapis radno - pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja)

 1. Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom  zakonu,dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate  samo pod jednakim uvjetima te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju kao i dokaze za ostvarivanje prednosti prema posebnom  zakonu.

 2. Pozivaju se osobe iz članka 102.Stavak l.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima  njihovih obitelji ( N.N.121/17) da uz prijavu na natječaj i dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja,dostave dokaze iz članka 103. citiranog Zakona.

 1. Prijave s traženom dokumentacijom, u omotnici s naznakom „ za natječaj-asistent“ potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu:

Dječji vrtić „ Bubamara „

Gornji Kneginec

Ul. učitelja Vjekoslava Kezele 8

42 204 Turčin

 1. Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i nepotpune, neće biti razmatrane.

 2. Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanja i web stranici Vrtića.

 3. O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni roku od osam ( 8 ) dana od dana donošenja odluke o izboru na web stranici www.vrtic-bubamara-kneginec.hr

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavnje, na web stranici Dječjeg vrtića „ Bubamara „ i oglasnim pločama Dječjeg vrtića „ Bubamara“ i traje od 05.09. 2019. do 13.09. 2019. godine.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Ivan Trtinjak

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO DOMAR - LOŽAČ/ICA

Dječji vrtić Bubamara
Gornji Kneginec
Ul. učitelja Vjekoslava Kezele 8
42 204 Turčin

Klasa: 112-01/19-01/03
Urbroj: 2186/05-02/19-05
G. Kneginec, 04. 09. 2019. godine

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića "Bubamara", Upravno vijeće Dječjeg vrtića
„ Bubamara „ raspisuje

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

DOMAR – LOŽAČ/ICA

1. VRSTA RADNOG ODNOSA:

• 1- izvršitelj/ica neodređeno puno radno vrijeme

2. UVJETI za radno mjesto domar-ložač/ica su:
• SSS tehničke struke
• najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
• osposobljenost za ložača/ice centralnog grijanja
• položen vozački ispit "B" kategorije
• probni rad 3 mjeseca

3. Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Uz pisanu zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslici:
• životopis
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi
• dokaz o hrvatskom državljanstvu
• uvjerenje o osposobljenosti za obavljanje poslova ložača centralnog grijanja
• potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), ne stariju od 6 mjeseci
• potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,
107/07 i 94/13), ne stariju od 6 mjeseci
• elektronički zapis radno - pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja)

4. Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu,dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju kao i dokaze za ostvarivanje prednosti prema posebnom zakonu.
5. Pozivaju se osobe iz članka 102.Stavak l.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( N.N.121/17) da uz prijavu na natječaj i dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja,dostave dokaze iz članka 103. citiranog Zakona.
6. Prijave s traženom dokumentacijom, u omotnici s naznakom „ za natječaj Domar/ložač/ica“ potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu:
Dječji vrtić „ Bubamara „
Gornji Kneginec
Ul. učitelja Vjekoslava Kezele 8
42 204 Turčin

7. Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i nepotpune, neće biti razmatrane.
8. Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanja i web stranici Vrtića.
9. O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni roku od osam ( 8 ) dana od dana donošenja odluke o izboru na web stranici www.vrtic-bubamara-kneginec.hr

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavnje, na web stranici Dječjeg vrtića „ Bubamara „ i oglasnim pločama Dječjeg vrtića „ Bubamara“ i traje od 05.09. 2019. do 13.09. 2019. godine.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Ivan Trtinjak

POZIV ZA RODITELJSKI SASTANAK

DJEČJI VRTIĆ „BUBAMARA”
GORNJI KNEGINEC
ULICA UČITELJA
VJEKOSLAVA KEZELE 8
42 204 TURČIN

POZIV ZA RODITELJSKI SASTANAK

U SRIJEDU, 28.08.2019. GODINE
S POČETKOM U 15:15 SATI

ODRŽAT ĆE SE RODITELJSKI SASTANAK

U DVORANI DJEČJEG VRTIĆA „BUBAMARA”
ZA RODITELJE DJECE KOJA SU UPISANA TEMELJEM

JAVNOG POZIVA I REZULTATA UPISA DJECE U
DJEČJI VRTIĆ „ BUBAMARA „
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020.

Mi koristimo kolačiće (cookies) u radu naših web stranica. Kolačići korišteni za bitne funkcionalnosti stranice su već postavljeni. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information