Blue Flower

JELOVNIK
DJEČJEG VRTIĆA „ BUBAMARA „
OD 13. 11. – 17. 11. 2017. GODINE

PONEDJELJAK: DORUČAK: NAMAZ- MARGO, MARMELADA, ČAJ
U 10:00 SATI: JABUKA
RUČAK: BISTRA PILEĆA JUHA , RIŽOTO SA POVRĆEM
I SVINJETINOM, KRUH, ZELENA SALATA
UŽINA : VOĆNI JOGURT

UTORAK: DORUČAK: ŽGANCI S MLIJEKOM
U 10:00 SATI: MANDARINA
RUČAK: VARIVO OD JEČMENE KAŠE S MRKVOM,
KRUMPIROM I PILETINOM, KRUH, PUDING
ČOKOLADA
UŽINA : VOĆE

SRIJEDA: DORUČAK: NAMAZ- TUNA, ČAJ
U 10:00 SATI: BANANA
RUČAK: JUHA OD POVRĆA, PEĆENA PILETINA,
HAJDINA KAŠA, KRUH, ZELJE SALATA
UŽINA : VOĆE

ČETVRTAK: DORUČAK: KUHANO JAJE, MLIJEKO
U 10:00 SATI: KRUŠKA
RUČAK: GRAH VARIVO S KISELIM ZELJEM I SUHIM
MESOM, KRUH, DIZANO OD ROGAČA
UŽINA : VOĆE

PETAK: DORUČAK: KISELA KAŠICA S VRHNJEM
U 10:00 SATI: JABUKA
RUČAK: KREM JUHA OD ŠPINATA, PANIRANI OSLIĆ,
KRUMPIR SALATA, KRUH
UŽINA : VOĆE

............................................................................................................................
DOBAR TEK !!!

Djeci mlađe jasličke dobi prema potrebi obrok će se usitniti.
U jutarnjem dežurstvu djeca dobivaju topli napitak i kekse.
Vrtić zadržava pravo izmjene jelovnika.

JELOVNIK
DJEČJEG VRTIĆA „ BUBAMARA „
OD 30. 10. – 03. 11. 2017. GODINE

PONEDJELJAK: DORUČAK: NAMAZ- MARGO,ČAJ
U 10:00 SATI: JABUKA
RUČAK: JUHA OD POVRĆA, BOLONJEZ, TJESTENINA,
KRUH, ZELENA SALATA
UŽINA : JOGURT

UTORAK: DORUČAK: SENDVIĆ, ČAJ
U 10:00 SATI: MANDARINA
RUČAK: KELJ VARIVO S PILEĆIM MESOM, KRUH,
PUDING
UŽINA : VOĆE

ČETVRTAK: DORUČAK: ŽGANCI S MLIJEKOM
U 10:00 SATI: BANANA
RUČAK: GRAH VARIVO S KISELOM REPOM I SUHIM
MESOM, KRUH, DIZANO SA SIROM
UŽINA : VOĆE

PETAK: DORUČAK: SIR S VRHNJEM, KRUH
U 10:00 SATI: JABUKA
RUČAK: PARADAJZ JUHA, ŠPINAT, RIŽA, KUHANO JAJE,
KRUH
UŽINA : VOĆE

............................................................................................................................
DOBAR TEK !!!

Djeci mlađe jasličke dobi prema potrebi obrok će se usitniti.
U jutarnjem dežurstvu djeca dobivaju topli napitak i kekse.
Vrtić zadržava pravo izmjene jelovnika.

JELOVNIK
DJEČJEG VRTIĆA „ BUBAMARA „
OD 25. 09. – 29. 09. 2017. GODINE

PONEDJELJAK: DORUČAK: NAMAZ – EUROCREM, ČAJ
U 10:00 SATI: JABUKA
RUČAK: KRUMPIR GULAŠ S MESOM, KRUH
UŽINA : PUDING

UTORAK: DORUČAK: NAMAZ – SIR, ČAJ
U 10:00 SATI: BANANA
RUČAK: JUHA OD POVRĆA, SLOŽENAC OD KELJA,
MESA I RIŽE, KRUH, SALATA - KRASTAVCI
UŽINA : VOĆE

SRIJEDA: DORUČAK: RIŽA NA MLIJEKU
U 10:00 SATI: NEKATARINA
RUČAK: JUHA OD POVRĆA, PILEĆI SAFT, TJESTENINA,
KRUH, ZELENA SALATA
UŽINA : JOGURT

ČETVRTAK: DORUČAK: PREŽGANA JUHA, KRUH
U 10:00 SATI: KRUŠKA
RUČAK: GRAH VARIVO S KISELIM ZELJEM I SUHIM
MESOM, KRUH, KOLAČ OD ROGAČA
UŽINA : JOGURT

PETAK: DORUČAK: GRIS NA MLIJEKU S ČOKOLADNIM
MRVICAMA
U 10:00 SATI: JABUKA
RUČAK: KREM JUHA OD GRAŠKA, POHANI OSLIĆ,
KUHANI KRUMPIR I BLITVA NA LEŠO, KRUH
UŽINA : VOĆE

............................................................................................................................
DOBAR TEK !!!

Djeci mlađe jasličke dobi prema potrebi obrok će se usitniti.
U jutarnjem dežurstvu djeca dobivaju topli napitak i kekse.
Vrtić zadržava pravo izmjene jelovnika.

JELOVNIK
DJEČJEG VRTIĆA „ BUBAMARA „
OD 23. 10. – 27. 10. 2017. GODINE

PONEDJELJAK: DORUČAK: NAMAZ- MARGO, MARMELADA, ČAJ
U 10:00 SATI: JABUKA
RUČAK: KRUMPIR GULAŠ S MESOM, KRUH
UŽINA : JOGURT

UTORAK: DORUČAK: ŽGANCI S MLIJEKOM
U 10:00 SATI: BANANA
RUČAK: JUHA OD POVRĆA, SLOŽENAC OD KELJA, RIŽE,
MESA, KRUH SALATA - CIKLA
UŽINA : VOĆE

SRIJEDA: DORUČAK: SENDVIĆ, ČAJ
U 10:00 SATI: MANDARINA
RUČAK: MAHUNE VARIVO S PILEĆIM MESOM, KRUH,
PALAČINKA
UŽINA : VOĆNI JOGURT

ČETVRTAK: DORUČAK: NAMAZ- TUNA, ČAJ
U 10:00 SATI: KRUŠKA
RUČAK: JUHA OD POVRĆA, SEKELJI GULAŠ, PALENTA,
KRUH
UŽINA : VOĆE

PETAK: DORUČAK: GRIS NA MLIJEKU S ČOKOLADNIM
MRVICAMA
U 10:00 SATI: JABUKA
RUČAK: PARADAJZ JUHA , PRŽENA PAPALINA,
KRUMPIR SALATA, KRUH
UŽINA : VOĆE

............................................................................................................................
DOBAR TEK !!!

Djeci mlađe jasličke dobi prema potrebi obrok će se usitniti.
U jutarnjem dežurstvu djeca dobivaju topli napitak i kekse.
Vrtić zadržava pravo izmjene jelovnika.

DJEČJI VRTIĆ „ BUBAMARA „
GORNJI KNEGINEC
ŠKOLSKA 1
42 204 TURČIN
Klasa: 112-01/17-01/03
Urbroj: 2186/05-02/17-05
G. Kneginec, 11. 09. 2017. godine

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju ( N.N. broj 10/97., 107/07., i 94/13.) i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića "Bubamara", Upravno vijeće Dječjeg vrtića „ Bubamara „ raspisuje
NATJEČAJ
za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelja

1. VRSTA RADNOG ODNOSA:

- 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do 31.07. 2018. godine
/povećan opseg poslova

2. UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:
- Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja, odnosno prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ( N.N. 10/97, 107/07, 94/13.)
- položen stručni ispit

3. Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Uz pisanu zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslici:
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- dokaz o položenom stručnom ispitu
- dokaz o hrvatskom državljanstvu
- potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), ne stariju od 6 mjeseci
- potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,
107/07 i 94/13), ne stariju od 6 mjeseci
- elektronički zapis radno - pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja)
- životopis

4. Kandidati koji ostvaruju prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima, dužni su u prijavi pozvati se na tu prednost te je dokazati kako je istima utvrđeno. Osobe iz članka 35. Stavak 1. alineja 1-5 u vezi sa stavkom 19. odnosno 20. istog članka Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (N.N.174/04,, 92/05., 02/17., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13., 33/13., 148/13.), uz ostale, trebaju priložiti i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (akt o prestanku radnog odnosa: odluka o otkazu ugovora o radu, sporazum o prestanku ugovora o radu, obavijest o prestanku ugovora o radu i sl.), a kao dokaz nezaposlenosti – povrdu Hrvatskog za voda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja obog natječaja.

5. Prijave s traženom dokumentacijom, u omotnici s naznakom „ za natječaj-odgojitelj“ potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu:
Dječji vrtić „ Bubamara „
Gornji Kneginec
Školska 1
42 204 Turčin

6. Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i nepotpune, neće biti razmatrane.
7. Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanja.
8. O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni roku od osam ( 8 ) dana od dana donošenja odluke o izboru na web stranici www.vrtic-bubamara-kneginec.hr

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavnje. Natječaj je objavljen na web stranici Dječjeg vrtića „ Bubamara „ i oglasnim pločama Dječjeg vrtića „ Bubamara“ i traje od 11.09. 2017. do 19.09. 2017. godine.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Ivana Cvek Vidić