NATJEČAJ ZA RAVNATELJA

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama ( N.N. broj 76/93, 29/97. 47/99 i 35/08), članka 37. stavka 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( N.N. broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 48. Statuta Dječjeg vrtića „Bubamara“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića na svojoj 3. sjednici održanoj dana 26. 04. 2018. godine raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ce
Dječjeg vrtića „ Bubamara „

Za ravnatelja može biti imenovana osoba:
- koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika i
- koja ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj će biti imenovan na četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti izvornik ili ovjerenu presliku sljedeće dokumentacije:
- dokaz o stručnoj spremi,
- dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću ( N.N. broj 133/97 i 4/98),
- dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a,
- potvrda Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja,
- potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju), ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja,
- potvrda nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju), ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja,
- domovnicu,
- životopis s opisom dosadašnjeg rada.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dužan je dostaviti prije donošenja rješenja o imenovanju.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijavu s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu:
Dječji vrtić „Bubamara„ Gornji Kneginec, Školska 1, 42204 Turčin, s naznakom „ Za natječaj za ravnatelja“ u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti pisano obaviješteni o izboru u zakonskom roku.

Klasa: 112-01/18-01/01 Predsjednica Upravnog vijeća
Urbroj:2186-05-02-18-01 Ivana Cvek Vidić
G. Kneginec, 27. 04. 2018. godine

Mi koristimo kolačiće (cookies) u radu naših web stranica. Kolačići korišteni za bitne funkcionalnosti stranice su već postavljeni. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information